Token JQRGEN (JQRGEN)

Overview

Trust Note
PriceN/A
Total Supply69 JQRGEN
Circulating Supply69 JQRGEN
Total Market Cap0
Circulating Market Cap0

Basic Info

Genesis Time12/10, 2022 12:34utc(1y, 8mo, 6d ago)
Decimals0
Links

More Information

Holders9
Total Transfer Count17
Transfers (24h)0
Trading Volume (24h)0
Liquidity0
AmountFromToTx HashBlock
1 nexa:nqtsq5g56j76f0rusyrcw2ggvl5jvnvsmmtlzxnstcekvpu9nexa:nqtsq5g53fwmetshvjmlrs7ucmge3dkl8pv3p4unggw0saq353ceff563b39eaf164d33c537856fe36a8cf879e2a5b… 521864
1 nexa:nqtsq5g5604d33waapdjuszdweqxefcl2tvn2pf99gsacm7pnexa:nqtsq5g5vhax3r6rr0nkj6feemwdt2jr7gdh3ur2q822s7987f53cd7c1e0d7c77ee2137e98731b55d9a67f6e023bd… 521859
1 nexa:nqtsq5g5604d33waapdjuszdweqxefcl2tvn2pf99gsacm7pnexa:nqtsq5g56j76f0rusyrcw2ggvl5jvnvsmmtlzxnstcekvpu97f53cd7c1e0d7c77ee2137e98731b55d9a67f6e023bd… 521859
2 nexa:nqtsq5g535xjntz8z3nx2hhkj6ymne9g0gay059kmap3kv56nexa:nqtsq5g5rxvz2nu53z8678eu5fgyyhfdrc70wmj2ddwd3ha0717b9e3500c08ceaef89891985f632a68e416c6a8a20… 521847
2 nexa:nqtsq5g535xjntz8z3nx2hhkj6ymne9g0gay059kmap3kv56nexa:nqtsq5g5604d33waapdjuszdweqxefcl2tvn2pf99gsacm7p717b9e3500c08ceaef89891985f632a68e416c6a8a20… 521847
2 nexa:nqtsq5g52qs0a06xayylktwtcdw0l27006v3xhjt555hyknqnexa:nqtsq5g5748834pddmfsgugrv84pj0dknjdrmxmscdcn73dvdcee91257399eb2c662fd63d1685f329f6c14526d1e5… 521839
4 nexa:nqtsq5g52qs0a06xayylktwtcdw0l27006v3xhjt555hyknqnexa:nqtsq5g535xjntz8z3nx2hhkj6ymne9g0gay059kmap3kv56dcee91257399eb2c662fd63d1685f329f6c14526d1e5… 521839
2 nexa:nqtsq5g5zlw72nqzee6gfkwq4zuzld6rxy4uzxu9e0fdc04knexa:nqtsq5g5r6pdqu8ykrn6lmau0w43f27gups4st4mp5z0z8vw263edb99b06af6b1d91b92eb7a2736a9099f1733f827… 506688
4 nexa:nqtsq5g5zlw72nqzee6gfkwq4zuzld6rxy4uzxu9e0fdc04knexa:nqtsq5g5nljcm6h547nmp0hyk3lnsf0lr7a2mwal2l3z29d0263edb99b06af6b1d91b92eb7a2736a9099f1733f827… 506688
6 nexa:nqtsq5g5vq4wk4edha8jdlysm43uz5d76wckgx7swqh2g0n4nexa:nqtsq5g5zlw72nqzee6gfkwq4zuzld6rxy4uzxu9e0fdc04k1684a25b4ac871a36cf8f54a01878fc77190e9b360e7… 506687
37 nexa:nqtsq5g5vq4wk4edha8jdlysm43uz5d76wckgx7swqh2g0n4nexa:nqtsq5g5cl7rwvsv49y492ehnch6feqsdgjfm95unjstvtzq1684a25b4ac871a36cf8f54a01878fc77190e9b360e7… 506687
10 nexa:nqtsq5g539x6lytdt4fk764t33rrg7y8jqxckag0xtt24drunexa:nqtsq5g5vht0l8tf3jlnuazymamynk9sqm6axkqdht2qwugdba1c6961328059440e4d1316e702520deb002fd3cd9a… 506663
43 nexa:nqtsq5g539x6lytdt4fk764t33rrg7y8jqxckag0xtt24drunexa:nqtsq5g5vq4wk4edha8jdlysm43uz5d76wckgx7swqh2g0n4ba1c6961328059440e4d1316e702520deb002fd3cd9a… 506663
6 nexa:nqtsq5g5czl80zzjn2yzz0lxjwyx9x9vjh47phyaanur0n80nexa:nqtsq5g52qs0a06xayylktwtcdw0l27006v3xhjt555hyknqa9b4b2cfa8cbba8c014e40960c28b1668337b14dd215… 506661
53 nexa:nqtsq5g5czl80zzjn2yzz0lxjwyx9x9vjh47phyaanur0n80nexa:nqtsq5g539x6lytdt4fk764t33rrg7y8jqxckag0xtt24drua9b4b2cfa8cbba8c014e40960c28b1668337b14dd215… 506661
10 nexa:nqtsq5g5flhsjclm4wh96uazcdqx49u6edd0948upmszdg3vnexa:nqtsq5g5hnyjndn96c92shhzg0zr5amsf2aecp5ynfmz8wc7d6b76a30e6595f0e936b58688a178e196c9f48834091… 506615
59 nexa:nqtsq5g5flhsjclm4wh96uazcdqx49u6edd0948upmszdg3vnexa:nqtsq5g5czl80zzjn2yzz0lxjwyx9x9vjh47phyaanur0n80d6b76a30e6595f0e936b58688a178e196c9f48834091… 506615
No Data Available
Token Genesis
{
  "in_txpool": false,
  "in_orphanpool": false,
  "txid": "95b9684bacfe190f3735330cf589f01ba29afbef045a005ffe3b6328843ab02b",
  "txidem": "880f74981a120a7655ec8bdd6932dc66179ae1e36eac47d34d8c5b4e62b0f43d",
  "size": 292,
  "version": 0,
  "locktime": 0,
  "spends": 362.22,
  "sends": 357.41,
  "fee": 4.81,
  "vin": [
    {
      "outpoint": "923fdd8404b76d7eac1b831e656a100135cbac2fd9ce7992edced0726ed60fb4",
      "amount": 362.22,
      "scriptSig": {
        "asm": "2103160c63d3615f95450be2cabe2c99de96cd45934900d98bea130acab876d2d74c 6a24e19e008d09949eea58524af12559e24064e4968c0d9d7dbd61b974f0a7c20050ef3abcd1af15be96e6d4e29fd14c3bb44f8b9b262b6def8d5c64746bc884[ALL]",
        "hex": "222103160c63d3615f95450be2cabe2c99de96cd45934900d98bea130acab876d2d74c406a24e19e008d09949eea58524af12559e24064e4968c0d9d7dbd61b974f0a7c20050ef3abcd1af15be96e6d4e29fd14c3bb44f8b9b262b6def8d5c64746bc884"
      },
      "sequence": 4294967294
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 0,
      "type": 0,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN 88888888 86059456287050 86059456287050 0 0",
        "hex": "6a0438564c05064a515247454e064a515247454e0000",
        "type": "nulldata"
      },
      "outpoint": "b890c77a78a4492e53a5b69c97233282017be96d8cdefcfabf769e03b77748dc"
    },
    {
      "value": 5.46,
      "type": 1,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "ff9d42f693e6311b619d2ce78c4a58b0f6c585899732e8d0bb1f2dcf2efa0000 -8935141660703089094 1 4fef0963fbabae5d73a2c3406a979acb5af2d4fc",
        "hex": "20ff9d42f693e6311b619d2ce78c4a58b0f6c585899732e8d0bb1f2dcf2efa000008c6610000000000fc51144fef0963fbabae5d73a2c3406a979acb5af2d4fc",
        "type": "scripttemplate",
        "scriptHash": "pay2pubkeytemplate",
        "argsHash": "4FEF0963FBABAE5D73A2C3406A979ACB5AF2D4FC",
        "group": "nexa:trle6shkj0nrzxmpn5kw0rz2tzc0d3v93xtn96xshv0jmnewlgqqq966hqq57",
        "groupQuantity": -288230376151686714,
        "groupAuthority": 18158513697557864902,
        "addresses": [
          "nexa:nqtsq5g5flhsjclm4wh96uazcdqx49u6edd0948upmszdg3v"
        ]
      },
      "outpoint": "78bdb480ea876a0dacb66b009c2839179873056c9d2d0c9056dccb3c09fdcbe8"
    },
    {
      "value": 351.95,
      "type": 1,
      "n": 2,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 1 9a3714619825a9018bb642ff7d503ea6c6d93e0f",
        "hex": "0051149a3714619825a9018bb642ff7d503ea6c6d93e0f",
        "type": "scripttemplate",
        "scriptHash": "pay2pubkeytemplate",
        "argsHash": "9A3714619825A9018BB642FF7D503EA6C6D93E0F",
        "addresses": [
          "nexa:nqtsq5g5ngm3gcvcyk5srzakgtlh65p75mrdj0s08dlp4z6r"
        ]
      },
      "outpoint": "82fb650ea240b8e4a1fc3790de4361413e471becfab6669110a1891ce86053da"
    }
  ],
  "blockhash": "a246f6fdd8bc24d763cbfc0d8bb7acd347e17f2c87929a295f9720a6bcc333e1",
  "blockindex": 90712,
  "blocktime": 1665578069,
  "time": 1665578069,
  "confirmations": 469694,
  "hex": "000100b40fd66e72d0ceed9279ced92faccb3501106a651e831bac7e6db70484dd3f9264222103160c63d3615f95450be2cabe2c99de96cd45934900d98bea130acab876d2d74c406a24e19e008d09949eea58524af12559e24064e4968c0d9d7dbd61b974f0a7c20050ef3abcd1af15be96e6d4e29fd14c3bb44f8b9b262b6def8d5c64746bc884feffffff7e8d00000000000003000000000000000000166a0438564c05064a515247454e064a515247454e00000122020000000000004020ff9d42f693e6311b619d2ce78c4a58b0f6c585899732e8d0bb1f2dcf2efa000008c6610000000000fc51144fef0963fbabae5d73a2c3406a979acb5af2d4fc017b89000000000000170051149a3714619825a9018bb642ff7d503ea6c6d93e0f00000000"
}

Token Analysis


No Data Available